Announcement

ประกาศอยุดวันชิงหมิง

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง  แจ้งI Thai Tao จะอยุดทำการวันชิงหมิงค่ะ 

ออฟฟิศจีน หยุดทำการ3วัน ในวันที่ 2-4 เมษายน 2560 
                เปิดทำการ ในวันที่ 5 เมษายน 2560 
ออฟฟิศที่ไทย  ทำการตามปกติ 

กรุณาลูกค้าวางแผนการสั่งซื้อสินค้าค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
I Thai Tao