การขนส่งต่อประเทศไทยคืออะไร ?

การขนส่งต่อประเทศไทยIthaitao : คือ บริการขนส่งพัสดุภัณฑ์จากประเทศจีนต่อไปยังพื้นที่ต่างๆในประเทศไทย

ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเองจากร้านเว็ปจีนออนไลน์ แล้วส่งสินค้าไปคลังสินค้าจีนของเรา หลังจากสินค้าเข้าคลังสินค้าแล้วก็ยื่นใบจัดส่งสินค้า พนักงานจะแพคสินค้าให้ดีเพื่อส่งต่อไปประเทศไทย ฟรีค่าบริการ

กระบวนการขนส่งต่อประเทศไทย (ก่อนอื่นต้องลงทะเบียนเปิดบัญชีสมาชิก)

การยื่นใบจัดส่งสินค้า

คลิกเริ่มใช้บริการเพื่อขอทราบที่อยู่ของคลังสินค้าที่จีน แล้วยื่นใบจัดส่งสินค้าต่อที่ศูนย์บริการสมาชิก

การไปถึงคลังสินค้า

หลังจากเราได้รับพัสดุของคุณแล้ว จะรีบจัดสินค้าเข้าคลังและส่งอีเมล์ไปแจ้งให้คุณทราบ โปรดตรวจสอบอีเมล์ของคุณด้วย

การยื่นพัสดุในประเทศไทย

หลังจากพัสดุไปถึงประเทศไทยแล้ว เลือกพัสดุที่จะส่งต่อและยื่นใบจัดส่งสินค้า ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะเรียกเก็บหลังจากสินค้าไปถึงกรุงเทพ ฯ

การจัดส่งสินค้าของIthaitao

เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากคุณยื่นใบจัดส่งสินค้า

คำอธิบายเกี่ยวกับการขนส่งต่อประเทศไทย

วิธีการขนส่งระหว่างประเทศแบ่งเป็นการขนส่งทางรถและการขนส่งทางเรือ (ทางเราแนะนำให้ลูกค้าเลือกวิธีการขนส่งทางรถ เพื่อให้สินค้าไปถึงประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว)

การขนส่งทางรถ

การขนส่งทางรถ: ขนส่งสินค้าจากคลังกวางโจวไปยังคลังกรุงเทพ ฯใช้เวลาแค่ 5-6 วันทำการ(นับจากเวลาจัดสินค้าเข้าตู้) ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศคิดตามน้ำหนักสินค้า 60บาท/กิโลกรัม สำหรับพัสดุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเบาแต่ขนาดใหญ่จะคิดราคาตามสินค้าที่น้ำหนักเบา การขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักเบาทางรถราคา 8000 บาท/ลูกบาศก์เมตร (สินค้า0.1ลูกบาศก์เมตรที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 15 กิโลกรัมเป็นสินค้าที่น้ำหนักเบา)

การขนส่งทางเรือ

การขนส่งทางเรือ: ขนส่งสินค้าจากคลังกวางโจวไปยังคลังกรุงเทพ ฯใช้เวลา 12-20 วันทำการ(นับจากเวลาจัดสินค้าเข้าตู้) ค่าขนส่งสินค้าระหว่างประเทศคิดตามขนาดสินค้า ราคา 5000 บาท/ลูกบาศก์เมตร สำหรับพัสดุภัณฑ์ที่มีน้ำหนักเกินจะคิดราคาตามสินค้าที่น้ำหนักหนัก การขนส่งสินค้าที่มีน้ำหนักหนักทางเรือราคา 30 บาท/กิโลกรัม (สินค้า0.1ลูกบาศก์เมตรที่มีน้ำหนักมากกว่า 30 กิโลกรัมเป็นสินค้าที่น้ำหนักหนัก)

จัดส่งสินค้าไปยังประเทศไทย

หลังจากสินค้าส่งมาถึงไทย
*ลูกค้ามารับของเอง --ต้องชำระเงินค่าขนส่งจีนไปไทยตอนลูกค้ามารับสินค้า
*ส่งสินค้าถึงบ้านกทม.ทางรถ--ต้องชำระเงินค่าขนส่งจีนไปไทย+ค่าส่งในไทย300-500-700บาท (ขึ้นอยู่กับเขตที่ลูกค้าอยู่)
*ส่งems--ต้องชำระเงินค่าขนส่งจีนไปไทย+ค่าส่งems+ค่ากล่องค่าแพ็คและไปส่งเริ่มที่ 43~93บาท
*ส่งขนส่ง--ต้องชำระเงินค่าขนส่งจีนไปไทย+ค่าส่งขนส่ง+ค่าส่งของที่บริษัทขนส่ง300บาท
(-สำหรับค่าขนส่งจ่ายปลายทางกับทางขนส่งอีกต่างหาก)(-สำหรับขนส่งที่จ่ายต้นทางจะมีเรียกเก็บจากลูกค้าก่อนจะคำนวนให้ตามปริมาณสินค้า)
(หากสินค้าน้ำหนักถึง200กิโลหรือปริมาณถึง2คิว เราจะฟรีค่าส่งในไทย)

การลงทะเบียนชื่อจริง

(เพื่อปกป้องสิทธิของคุณ สำหรับลูกค้าที่ต้องขนถ่ายสินค้า โปรดส่งไฟล์สแกนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางไปยัง service@ithaitao.com ในอีเมล์ต้องระบุชื่อผู้ใช้ของบัญชี ithaitao ดำเนินการรับรองด้วยชื่อจริง ผู้ใช้ที่ได้รับการรับรองด้วยชื่อจริงแล้วจึงสามารถใช้บริการการขนถ่ายสินค้าได้)

จีนโพสต์

(เราไม่ขนส่งแบรนด์สินค้าและสินค้าต้องห้ามที่ระบุไว้ในกฎระเบียบของประเทศ เช่น สินค้าไวไฟ สินค้าระเบิดง่าย สินค้าแห้งของเหลว ผง แป้งเปียก แม่เหล็ก ไฟแช็ค แบตเตอรี่ ใบมีดที่ถูกควบคุม ก๊าซอัดและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น )