Announcement

ประกาศอยุดวันแรงงาน 19/4/60

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง  แจ้งI Thai Tao จะอยุดทำการวันแรงงานค่ะ 

ออฟฟิศจีน หยุดทำการ3วัน ในวันที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560                  
ออฟฟิศที่ไทย  หยุดทำการ2วัน ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560 

เราจะเปิดทำการ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 

กรุณาลูกค้าวางแผนการสั่งซื้อสินค้าค่ะ

ขอแสดงความนับถือ
จากI Thai Tao