Announcement

ประกาศหยุดวันไหว้บะจ่าง

เรียน  ลูกค้าทุกท่าน
เรื่อง  แจ้งI Thai Tao จะหยุดทำการวันไหว้บะจ่างค่ะ 

ออฟฟิศจีน--หยุดทำการ3วัน ในวันที่ 28-30  พฤษภาคม 2560
                   เปิดทำการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
ออฟฟิศที่ไทย--ทำการตามปกติ 

กรุณาลูกค้าวางแผนการสั่งซื้อสินค้าค่ะ

ขอแสดงความนับถือ