ค่าบริการตัวแทนจัดซื้อ (ในกระบวนการจัดซื้อสินค้าแทน IThaiTao ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ)
ค่าขนส่งสำหรับสมาชิก
วิธีการขนส่ง ประเภท ราคาปกติ(฿) VIP1 VIP2 VIP3
ทางรถ Kg 60 60 55 50
CBM 8000 8000 7700 7300
ทางเรือ Kg 45 45 40 35
CBM 5000 5000 4800 4500

คําแนะนําการปรับรุ่นของเกรดสมาชิก

1.การปรับรุ่นเกรดสมาชิกตามคะแนนที่ได้รับค่ะ VIP1=0 ~ 300000,VIP2=300000 ~ 2000000 ,VIP3=2000000 ~ 1000000000

2.คะแนนจากการสั่งซื้อสินค้าค่ะ 1 ฿ = 1 คะแนน เวลาลูกค้ากดยืนยันได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าจะได้รับคะแนนเข้าระบบค่ะ

3.ถ้าการปรับภาษีศุลกากร ราคาค่าขนส่งก็จะการปรับด้วยค่ะ

สินค้าขายดี

สินค้าขายดีอื่น ๆ